UPOREDNA ANALIZA STANJA U POGLEDU SINDROMA MISTERIOZNOG NESTAJANJA PČELA (CCD) U SRBIJI, CRNOJ GORI I BOSNI I HERCEGOVINI

| 15. marta 2016.

Ovaj izveštaj je nastao kao finalni rezultat projekta B=B (Bee=Biodiversity), pre svega na osnovu saznanja i podataka projektnog tima prikupljenih u toku realizacije projekta. Projekat je realizovan u periodu 1. april 2015. – 31. decembar 2015. godine, uz finansijsku podršku EU kroz Fond za projekte Dunavskog regiona – START.

Projekat se bavi fenomenom masovnog i misterioznog nestajanje pčela – Collony Collapse Disorder (CCD), koji naučnici još uvek nisu u stanju da objasne, ali je već obavljeno dovoljno naučnih istraživanja koja su potvrdila iste nalaze, a to je da se ova pojava može direktno povezati sa upotrebom određenih pesticida. To je uticalo da Evropska komisija od 1. decembra 2013. godine uvede delimičnu dvogodišnju zabranu primene sredstava za zaštitu bilja koja sadrže aktivne supstance imidakloprid, tiametoksam, klotiniadin (iz grupe neonikotinoida) i fipronil. Predviđeno je da u decembru 2015. godine Evropska komisija na osnovu novih saznanja ukine, produži, ili možda čak trajno i kompletno zabrani upotrebu navedenih supstanci.

Mnogi stručnjaci i aktivisti za zaštitu životne sredine smatraju da je odluka Evropske komisije da privremeno suspenduje upotrebu navedenih pesticida važan, ali nedovoljan korak u borbi za očuvanje pčela i biodiverziteta. Naime, i dalje je dozvoljeno tretiranje semena koje se koristi u staklenicima, kao i na otvorenom za neke vrste povrća koje se beru pre cvetanja. Pored toga, ispostavilo se da su mnoge zemlje EU iskoristile, a zatim i zloupotrebile mogućnost izuzeća na 120 dana, što je znatno umanjilo pozitivne efekte, a da pri tome EU nije imala adekvatne mehanizme da to predupredi ili adekvatno kazni. Oni se zalažu za potpunu zabranu, naročito posle nekih novih istraživanja i studija, koje ukazuju na direktne negativne efekte na druge životinje, vodu, zemljište, hranu, itd., pa i samog čoveka.

Cilj ovog projekta je da se utvrdi u kom stepenu je prisutan CCD u tri zemlje koje nisu članice EU – Srbiji, Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini – a na putu su evropskih integracija, pa time imaju i obavezu usaglašavanja zakonodavstva. Takođe, i da se podigne svest javnosti o CCD fenomenu, jer su obični ljudi, pa i pčelari, nedovoljno obavešteni o tome.

Partneri u projektu su NVO “Velesova vizija” iz Beograda (glavni partner), Univerzitet iz Graca, Udruženje pčelara Šavnik i Veterinarski institut Republike Srpske „Dr Vaso Butozan” iz Banja Luke. U projektnom timu je šest stručnjaka iz oblasti pčelarstva – akademskih profesora, naučnih radnika i istraživača – što daje kredibilitet podacima navedenim u ovom izveštaju.

U celosti ovde možete pročitati Završni izveštaj

Category: Novosti

Comments are closed.